søndag 10. mars 2013

Eg har flytta.....

 ...ikkje akkurat ut av heimen, men har flytta sy/arbeidsrommet mitt. Hadde det minste rommet i huset + div. her og der. No har eg fått største soverommet og prøver å samle alt på ein plass. I denne flytteprosessen har eg gått gjennom alt eg har samla gjennom åra, av mønster,stoff,garn og div. anna, og hatt ein kritisk gjennomgang av alt, med tanke på at eg kanskje kunne kvitte meg med noko.Men da e'kje lett, so det meste blir med "vidare"....
Har òg sydd litt meir. Etter at eg viste rundpinnemappene, har eg fått  spørsmål frå fleire som  vil  kjøpe slike.  Tenkte at eg måtte  sy i litt forskjellige stoff,då.....                                     Fleire er under arbeid...
                        God sundag i vente!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...